Det rigtige valg af røreværk eller mixer

Røreværker

Røreværk eller mixer ?

Udvalget af røreværker og mixere er enormt, og det kan være svært at overskue hvilken løsning der er den rigtige.

Hos Frema Proces hjælper vi dig med at foretage det optimale valg til netop din proces. Herunder beskrives hvilke oplysninger der er vigtige at få oplyst, for at vi kan finde den rigtige løsning. Det er ikke et krav at alle oplysninger er givet, men jo bedre beskrivelse desto bedre mulighed har vi for at foretage det rette valg.

Hvad er vigtig at vide om processen?

-          Massefylde af de indgående væsker og faststoffer

-         Max./min.Viskositet af de indgående væsker eller opslæmninger

-         Blandingsforhold

-         Tørstofindhold for processer hvor pulvere eller fasstoffer skal opløses eller opslæmmes

-         Min/max blandingsvolumen

-         Er produktet skummende

-         Er produktet slidende

-         Kræver produktet skånsom behandling

-         Skal produktet emulgeres eller dispergeres

-         Temperatur range i processen

-         Tryktank eller atmosfærisk tank – Oplysning om min/max tryk

-         Krav til rengøring– Rengøringsmetode CIP/SIP
-         ATEX-forhold. Skal processen udføres i klassificeret område?

Hvad er vigtigt at vide om materialer og finish?

-         Materiale af røreværket eller mixerens procesberørte dele

-         Materialer og krav til overfladebehandling af gear, motor og lejehus

-         Materiale af pakninger og tætninger

-         Finish af produktberørte overflader – Krav til overfladeruhed - Ra-værdi

-         Krav til materialedokumentation – 3.1 materialecertifikater

-         Krav til fødevarekontaktmaterialer FKM

-         Krav til svejsedokumentation samt NDT

Hvad er vigtig at vide om montageform?

-         Skal røreværk eller mixer være topmonteret, sidemonteret eller bundmonteret

-         Oplysning om foretrukken størrelse af montageflange

-         Oplysning om krav til bundstyr eller bundleje

Hvad er vigtig at vide om dimensioner på tank eller reaktor?

-         Fremsend tanktegning eller skitse med relevante mål og tankvolumen

-         Oplys ønske om min./max. batchstørrelse

-         Det er vigtigt at få oplyst hvordan tanktop og tankbund er udformet

-         Er der bafler i tank

-         Er der varmelegeme eller andre dele i tank som kan influere på design af røreværk eller mixer

Kontakt os for en uforpligtende snak om din opgave.

top@fremaproces.dk

Socials